Paula Lizartza eta
Antonio Lizartza


•  Noiz hasi zinen eskolan?

•  Nere amak esan zidanean.

•  Zenbat urtekin?

•  Sei urtekin, gutxi gora behera.

•  Zer egiten zenuen aisialdian?

•  Jolastu eta matematikak ikasi.•  Zer itxaron ote zenuen eskolan?

•  Praka motzak, botak eta amak esaten dun gauzak.

•  Zein zen zure jostailurik politena?

•  Baloia eta txirrinda.

•  Zer oparitzen zizuten zure haurtzaroan?

•  Txirrinda bat.

•  Noiz hasi ejemhh, noiz hasi noiz hasi zinen lanean?

•  Hamalau urtekin uste det.

•  Zein zen zure lagunik hoberenak?

•  Jose Migel eta nere auzokideak.

•  Zertan zertan lan egiten zenuen?

•  Enkarguak eta horrelako gauzak.

•  Gogorra al zen?

•  Hasieran ez, baina gero jolin, nere lagunak jolasten eta ni lan egiten.

•  Zer egiten zenuen irabazten zenuen diruarekin?

•  Ahorratu eta nere gauzak erosi.

•  Zenbat nobia izan zenituen?

•  Ez dakit, pilo bat, lau edo bost.

•  Zertan egiten zuen lan zure aita?

•  Lantegi batean.

  Eta zure amak?

•  Etxean, etxekoandrea zen.

•  Zelan izan zen zure lehenengo bidaia?

•  Galizara.

•  Norekin joan zinen?

•  Nire emaztearekin.

•  Bizikletarik izan al zenuen?

•  Bai.

•  Noiz utzi zenuen lana?

•  Hiruro 65 urtekin.

•  Zeintzuk ziren zure ametsak txikitan?

•  Libre izatea.

•  Bete dira?

•  Bueno pixkat bai.

•  Eskerrik asko eta beste batean, muxu bat.